0
Your Cart

#61 SPLNOVÉ ENERGIE 24.2.24

Portálový spln ťa preverí a prečistí. Máš možnosť sa opäť za pomoci jeho energií posunúť vpred. Príjemné naslúchanie podcastu aj rytmu tvojho srdca💗

Spln 24.2.24

Dnes spolu nakukneme za okná Babičky Luny, ktorej spln na astrologickej rovine je splnom v Panne. Tento krásny portálový spln, kde je numerologická šestka na začiatku i na konci -pre vysvetlenie, spočítaním 2+4 dostaneš 6, šestka je harmóniou, krásou vo vzťahoch nielen k ostatným ale aj k sebe a tieto šestky nám dávajú majstrovské číslo 12. Skutočne silná vibračná kombinácia, ktorú je dobré pochopiť aj využiť. Spln preverí do hĺbky, ako si pokročila, pokročil na ceste vedomého Majstrovstva svojho života, ako pracuješ na svojom sebarozvoji, aké blokády si stále so sebou nesieš, ktoré ovplyvňujú tvoj život a držia na uzde tvojho tvorivého ducha a blokujú každý krok vpred. Energie sú silným zimno jarným čistením a je dobré ich využiť na predjarné upratovanie a sebareflexiu. Sleduj znamenia a pohni sa z miesta. Nech je to pohyb k výživnej prírodnej strave, k novému povolaniu, k fyzickému pohybu, či  sebarozvoju, rozhodne však nestagnuj.

Na duchovnej rovine nesie táto konštalácia hlboký a láskyplný odkaz:

Univerzum ťa pozýva k tomu, aby si si zvedomila, zvedomil na najhlbšej možnej úrovni prijatia a pochopenia, že si stelesnením Lásky, ktorá svetlo tvojej duše stvorila a ktorá ťa nikdy neprestala sprevádzať. Pokiaľ si to vskutku zvedomíš, budeš naciťovať vo chvíľkach ticha túto vibráciu v úderoch tvojho srdca, ktoré bije v neúnavnom rytme napojenia na túto energiu Lásky.  Tvoj nádych a výdych sú časťou Jednoty.  V akom rytme biješ, tak bije celý vesmír. Ako sa nadychuješ, tak sa rozpína celý vesmír…Tvoje narodenie je narodením sa Lásky v hmote.

Zastav sa v tejto chvíli a precíť tento okamih – Moje narodenie je narodením Lásky do hmoty.

Keď ťa ťažšie upratujúce energie Panny hodia do únavy a hĺbkového čistenia, práve v týchto dňoch, mysli na to, že si pozvaná, pozvaný sa na toto všetko rozpomenúť. Rozpomenúť sa na to, že všetci sme Jedným celkom. Jednotou s celým Vesmírom, jednotou v sebe, teda jednotou tela, ducha a duše. Fyzické telo zaostáva vo frekvencii za duchom a dušou, preto ti dáva signál za signálom, aby si dočistila, dočistil a odblokovala, odblokoval všetky v ňom uchované staré informácie, ktoré so sebou nosíš. Každá dosluhujúca bunka odovzdáva nespracované aj spracované informácie o tvojich pokrokoch, či stagnáciách tej novej, nič sa nestratí. Informáciu bunky prijímajú z tvojich energetických tiel. Ak prácu na sebe neberieš ako zbytočnosť a ako nepotrebnú záťaž, a približuješ sa k Poznaniu, kým v skutočnosti a nielen v tejto realite si, tak ťa tvoja duša posúva bližšie a bližšie ku Svetlu. A to cez uvedomenia, aha momenty a to aj cez prekážky a výzvy nepríjemností. Keď budeš prechádzať vedome čisteniami starých vzorcov z tejto alebo minulých inkarnácií, prepojíš sa s vyššími dimenziami samej, samého seba. Nebuď zmätená, zmätený situáciami, ktoré ťa budú objímať a pozývať, nemusíš im rozumie, iba ich pozoruj.

Prečo im nemusíš rozumieť? Pretože ešte nevieme úplne a z úrovne celej karmickej pavučiny posúdiť všetky situácie v našom každodennom živote. Niektoré opakujúce situácie nesú v sebe bloky zo stoviek našich minulých životov a vyhodnotiť ich v bežnom dni nie je vskutku reálne. Preto ich treba vedome pozorovať. Vedomý pohľad pozorovateľa je to, čo ťa prepája s vysokými úrovňami vlastného JA SOM.  Niektoré situácie ťa zasiahnu do hĺbky, iné ti nebudú dávať žiaden zmysel. To, čo v sebe nemáš v Jednote, bude klásť odpor, odpor voči určitým ľuďom, odpor voči zvyšujúcemu sa Vedomiu, odpor voči zmenám a Novému. Pozoruj. Nehodnoť druhého ani seba.

A nezapájaj sa do drámy energetických polí Nevedomia, tam teraz bude veľký zmätok.

Strelka tvojho kompasu Vedomia sa stále s jemnou presnosťou vylaďuje na ten tvoj správny smer.

Preto sa uvoľni a nechaj, nech sa v kľude vybalansuje.

Ak chceš, vezmi si pero a papier a napíš si odpovede na otázky:

ktoré oblasti môjho života potrebujú upratať?

Ktoré časti môjho ja volajú radosti?

A nezabudni pridať : Drahý spln, toto mi splň.

Prajem ti príjemné splnové čistenie sa do radosti a ľahkosti. Prajem ti precítenie Jednoty a Lásky v tebe.

Ďakujem ti za tvoje svetlo a za to, že si.

                                                                                                  Sofia Fabijenna