0
Your Cart

#58 Energia Februára 2024

Február ťa pozýva ku koreňom. Sú tvoje korene zdravé? Tentokrát nejde o rodové línie ale o teba a tvoje vzťahy. Prajem ti príjemné naslúchanie.

Energie februára

Od 2. do 12teho februára máme otvorené Portály mieru, liečenia a šťastia. Je dôležité, aby sme tento mesiac do hĺbky ukotvili a každou bunkou svojho tela verili zámeru, ktorý sme si predsavzali, aby sme ani na minútku nepovolili víziu, ktorú chceme žiť. Túto treba doslova zasieťovať do neurologických vlákien nášho fyzického tela.

Február nás pozýva do ticha nášho vnútra, aby sme tam našli to, čo potrebujeme opraviť, táto energia je o koreňoch – koreňoch problémov, koreňoch myšlienkových vzorcov, koreňoch vzťahov, koreňoch vízií.

A na fyzickej úrovni koreňoch zubov. Sú tvoje korene zdravé?

Ak áno, nič zlé a nepríjemné z nich predsa nemôže vyrásť. Ale ak sú slabé, či poškodené, volajú po neodkladnej oprave a to aj za cenu krátkodobej bolesti. Február nás pozýva ísť von zo všetkého starého, ktoré nás nejakým spôsobom blokuje, nech je to čokoľvek, od našich blokujúcich myšlienok až po prácu alebo partnerstvá. Sme pozvaní k tomu, aby sme písali nový príbeh samých seba a nie, aby sme prepisovali, dopisovali, či opravovali ten starý.

Ak budeme pozorne naslúchať februárovej energii, naučí nás rozlišovať, kedy sme vo vlastnej autenticite, teda v srdci a sídle Božstva v nás a kedy nie sme v Bytí ale sme v prílišnej aktivite. Keď máme v sebe pocit, že musíme a musíme, vypadávame z Božstva, opúšťame rovinu Bytia a kotvíme sa v egu. Ak si už ukotvený, ukotvená vo vyšších frekvenčných úrovniach, všetko, čo tvoríš iba v hlave a čo tlačíš myšlienkami bez srdca a pocitov, v tvojom živote končí. Začína u teba fungovať naplno iný systém a to tvorba z úrovne srdca. Teda tvorivá myšlienka spojená so silným emočným prežitkom. Pri takejto tvorbe si uvedomuješ kým si a z tohto bodu robíš kroky vpred. Február ukotví každého v zmysluplnom prežitku toho, že je nemožné sa sebou a svojím vnútrom nezaoberať. Odstraňuje manipuláciu a falošné holywoodske úsmevy. Ak ti to doteraz celkom nedocvaklo, vo februári prídeš na to, že tvoje vedomie nie je s určitými ľuďmi, či skupinami v jednote a súlade. A je len na tebe, či sa naďalej necháš blokovať alebo sa začneš pozerať iným smerom a vyhľadávať ľudí, ktorí sú na tvojej vlnovej dĺžke. Ak vieš, kto si, všetko plne pravdivo naciťuješ. Ak ešte nie si v tomto štádiu svojho Bytia, necháš sa manipulovať a proti svojmu vnútru sa stále prispôsobuješ, čím hráš vo svojom živote starú rolu obete.

Napriek tomu je však dobré si uvedomovať, že aj keď je medzi tebou a ostatnými priepasť, všetci tvoríme jedno spoločné pole kolektívneho ľudské vedomia.

Uvedom si, že tvoje fyzické telo je tým stĺpom alebo portálom, ktorý prijíma všetky informácie, či z kozmu alebo zo stále sa rozširujúceho elektromagnetického poľa zeme. Tak, ako sa toto pole rozširuje na planetárnej úrovni, tak sa to deje aj u teba a teda je prirodzené to, že naciťuješ toho viac a viac. Február nakukne do našich vzťahov a vyzametá všetky pavučiny a smeti. Je dobré byť pozorovateľom, toho, čo sa bude diať a nechať sa viezť v tom, čo všetko treba upratať a postaviť sa k tomu so vzájomnou dôverou.

Prajem ti mesiac plný aha momentov, ktoré ťa ukotvia v tvojom vlastnom Božstve a zvýšia tvoju osobnú frekvenciu.

Ďakujem ti za to, že si a že si súčasťou svetla na Zemi.

                            S láskou a úctou, Sofia Fabijenna