0
Your Cart

#59 ENERGIA NOVU VO VODNÁROVI 9.2.24.

V tento NOV nie je žiadna planéta retrográdna, Vesmír ťa volá urobiť obrovský krok vpred! Prajem ti príjemný NOV vo VODNÁROVI.